Завдання

Свою діяльність методичний центр здійснює відповідно до Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 27.06.2013 року № 856, іншими нормативно-правовими актами, які визначають державну політику, передбачають створення національної системи освіти, проведення цілеспрямованої роботи з питань науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, організації масової методичної роботи, підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів.

Завдання та перспективи діяльності НМЦ ПТО:

 • забезпечити реалізацію завдань визначених новим регіональним планом розвитку профтехосвіти на 2019-2021 роки;
 • сприяти поширенню в закладах принципу переходу на створення системи професійної освіти, що забезпечує потреби особистості впродовж життя;
 • розширити участь ЗПО та провідних підприємств регіону в запровадженні дуальної системи професійного навчання;
 • забезпечити реалізацію пріоритетного завдання визначеного МОНУ на 2019 рік в частині оновлення, модернізації освітнього середовища закладів професійної освіти,оновленню професійних стандартів та розвитку інклюзивного середовища;
 • організація роботи з розробки, апробації та впровадження оновлених стандартів ПТО з конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі;
 • супровід процесів формування оптимальної мережі закладів ЗПО всіх типів, зміни їх статусу та прогнозування розвитку потреби в трудових ресурсах області;
 • надання допомоги закладам професійної освіти у формуванні наглядових рад;
 • розширення застосування інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій у навчально-виробничий процес; організація та участь у Всеукраїнських відкритих Інтернет-заходах для професійної освіти;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій з використанням потенціалу створених навчально-практичних центрів на базі ЗПО різних галузей економіки;
 • здійснення моніторингу освітньої політики в сфері професійної освіти на регіональному рівні за індикаторами Туринського процесу 2019;
 • здійснення інформаційно-консультаційного супроводу розробки інвестиційних проектів та грантових програм в сфері професійної освіти регіону;
 • впровадження системи моніторингових досліджень за якістю теоретичної та практичної підготовки учнів налагодження співпраці з регіональними установами оцінювання якості професійної освіти;
 • забезпечення права педагогічних працівників вільного вибору різних формам підвищення кваліфікації та стажування, розширення можливостей власної дистанційної платформи по набуттю сучасних цифрових компетенцій;
 • проведення моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗПО області, супровід процесу їх атестації та сертифікації.
 • проведення моніторингу діяльності ЗПО за основними видами діяльності, формування рейтингової системи їх оцінки, підготовка аналітичних матеріалів для обласних рад з професійної освіти;
 • організація послуг на замовлення навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та окремих громадян з розробки навчально-програмної, методичної та іншої навчальної документації, надання їм відповідної методичної допомоги;
 • підтримка та розвиток ділових стосунків з соціальними партнерами, та органами місцевого самоврядування, радою стейкхолдерів, науковими установами;
 • впровадження системи багатоканального фінансування закладів; розробку ринкових механізмів формування взаємовідносин ЗПО з роботодавцями, забезпечення переходу на фінансову самостійність;
 • розширення міжнародного співробітництва у сфері розвитку професійно-технічної (професійної) освіти для реалізації діючих декларацій, конвенцій та інших документів ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, МОП, ЄФО;
 • забезпечити методичний супровід процедури ліцензування та атестації (акредитації) ЗПО всіх форм власності.